Pokud se chceš stát studentem Masarykovy univerzity, na většině oborů tě neminou takzvané Testy studijních předpokladů (TSP). Fungují jako jednotné přijímací řízení pro všechny fakulty s výjimkou lékařské. Možností, jak se dostat na Muni, je ale daleko víc. Jak to tedy funguje?

Test studijních předpokladů prověří tvoje schopnosti úspěšně studovat a porovná je se všemi ostatními uchazeči. Výstupem tohoto porovnání je takzvaný percentil, tedy číslo, které vyjadřuje procento méně či stejně úspěšných uchazečů v tomto testu. Může se pohybovat od 0 do 100 a všichni s podanou přihláškou na stejném oboru podle něj budou seřazeni. Výhodou je, že pokud se hlásíš najednou na víc oborů, absolvuješ test jen jednou. Test je složený ze šedesáti otázek rozdělených do šesti oddílů a obsahuje také několik otázek v cizím jazyce. Tvým úkolem bude u každé z nich vybrat z pěti možností jednu správnou.

Přijímačky i mimo Brno
TSP pro uchazeče o studium se uskuteční 21. a 22. dubna 2018 v Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Jihlavě, Ostravě, Praze, Zlíně, Banské Bystrici, Bratislavě, Košicích a Žilině. Den a místo konání si budeš moct vybrat ve své elektronické přihlášce. Tvé volbě bude vyhověno podle kapacitních možností.

Na vysokou bez testů
Odlišné podmínky čekají na zájemce o studium na lékařské fakultě. Namísto TSP je zde potřeba úspěšně složit zkoušku odborných znalostí z fyziky, chemie, biologie a somatologie. Tyto znalosti jsou nezbytné pro studium bez ohledu na obor, který chceš na lékařské fakultě absolvovat.

Pokud jsi mezi úspěšnými studenty už na střední škole a splňuješ všechny stanovené podmínky, především výtečný průměr známek za poslední tři roky, můžeš být přijatý na všeobecné lékařství či zubní lékařství i bez přijímaček. Maximální počet takto přijatých studentů je ale omezený, může se tedy stát, že přijímací zkoušku nakonec budeš muset vykonat. Fakulta tě o tom ale včas informuje.

Možnost dostat se na Masarykovu univerzitu bez přijímacích zkoušek nabízí i fakulta informatiky, přírodovědecká, pedagogická, ekonomicko-správní či filozofická fakulta. Většinou mají tuto možnost úspěšní řešitelé oborových olympiád, korespondenčních seminářů či studenti s výborným prospěchem. Některé obory naopak požadují po uchazečích kromě TSP také oborový test. Podrobnosti si ověř na webu fakulty či oboru.

Volba na fakultě sociálních studií
Fakulta sociálních studií dává svým uchazečům o studium možnost volby. Mohou absolvovat buď TSP, nebo test obecných studijních předpokladů společnosti Scio. V obou případech ale ještě navíc musejí absolvovat test ze základů společenských věd u společnosti Scio. Podobnou možnost volby mají také zájemci o studium na přírodovědecké fakultě, kde si na vybraných oborech mohou zvolit mezi TSP a oborovým testem. Podrobnosti a případné změny v podmínkách přijímacího řízení si před podáním přihlášky určitě ověř na webu své fakulty.

Jak se připravit na TSP
Všechny aktuální informace o Testu studijní předpokladů najdeš na www.muni.cz/tsp. Můžeš si taky zkusit testy z předešlých ročníků. Pomůžou ti různé interaktivní prvky i klíče se správnými odpověďmi.

Vyzkoušej si modelové příklady jednotlivých subtestů - numerické myšlení, verbální myšlení, kritické myšlení, analytické myšleníprostorová představivost, kulturní přehled a prostorová představivost.

Zeptej se na cokoliv
Máš dotaz k přijímačkám, k výběru oboru nebo čemukoliv dalšímu? Zeptej se na adrese: prihlaska@muni.cz.

 

Procvič TSP


Vyzkoušej si modelové příklady jednotlivých subtestů -
numerické myšlení, verbální myšlení, kritické myšlení, analytické myšleníprostorová představivost, kulturní přehled a prostorová představivost.

MUNI má obrovskou nabídku, ze které si vybere každý. Čeká na tebe 1300 oborů a kombinací. PROHLÉDNOUT SI OBORY

Další zajímavé články

Vědkyní už na střední

Vyjasnit si, na jakou školu chce člověk po gymplu pokračovat, není jen tak. Bára Čechová si ale byla tak jistá, že podala jedinou přihlášku – na medicínu na Masarykově univerzitě. K rozhodnutí jí pomohla účast ve Středoškolské odborné činnosti (SOČ).... Číst více

První dojem z Antarktidy? Pevná půda pod nohama

Geograf  Filip Hrbáček se o polární oblasti a výzkum klimatu zajímal už na střední škole. Na Masarykovu univerzitu sice původně nastoupil na obor učitelství geografie a historie, ale velmi brzy se zaměřil jen na fyzickou geografii a začal se zajímat o Antarktidu,... Číst více

Pedagogická fakulta

Chceš být u toho, když se formují příští generace? Na pedagogické fakultě tě naučí, jak se stát dobrým učitelem. Číst více